De website www.transporteinternacionalalmansa.es is eigendom van Almansa Logistic s.l en voldoet aan de voorwaarden vereist in de wet 34/2002, van 11 juli omtrent Servicios de la Sociedad de la informacion en van  de comercio electrónico, van het koninklijk besluit / koninklijke wet 13/2012 van 30 maart net zoals aan de verplichting omtrent de informatie aan de gebruiker, zoals vermeld in de Ley Organica 15/1999 van 13 december, omtrent het beschermen van de persoonlijke gegevens.

Identificatie:

naam: Almansa Logistic
btwnr: b02561363
adres: avenida adolfo suarez 17 bajo
stad of gemeente: Almansa
provincia: Albacete
telefoon: +34 963899752
email: trafico@frioalmansa.com
url: www.transporteinternacionalalmansa.es
handelsregister: VALENCIA, Tomo —-, Libro —-, Sección General del libro de Sociedades folio 1 hoja número —-  Inscripción 1ª

Legaal:

In overeenstemming met de geldende normen inzake de materie omtrent bescherming van persoonlijke gegevens, net zoals inzake de materie omtrent diensten aan de gebruikersgemeenschap van informatie en electronische handel, keurt de gebruiker goed, dat zijn of haar gegevens bekomen via  deze website of overmaakt aan almansa logistic voor het bekomen van bepaalde diensten, worden opgeslaan in bestanden eigendom van Almansa Logistic, met als doel het verlenen van een gevraagde dienst, voor het identificeren van de gebruikers die diensten vragen via deze website, voor het realizeren van bepaalde administratieve taken, en voor het informeren van de gebruiker hetzij per email hetzij via een ander communicatiekanaal, over nieuws, producten en diensten, gerelateerd aan Almansa Logistic sl. Inzake commerciele aanbiedingen via mail of via  andere kanalen, verleent de gebuiker zijn of haar expliciete toestemming voor het ontvangen van publiciteit via deze kanalen.

Almansa Logistic sl verbindt zich tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en tot een vertrouwelijke behandeling van dergelijke data en verbindt zich hiertoe tot een organisatie en technische middelen om misbruik, verandering of verlies van persoonelijke data tegen te gaan, in overeenstemming met de Ley Organica 15/1999 van 13 december, omrent de wet op bescherming van persoonlijke gegevens en andere wetten van toepassing.

De antwoorden in de velden die een ster hebben (*) of die aangeduid zijn als verplicht, zijn verplichte velden, aangezien het geacht wordt dat deze minimum aan informatie nodig is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. De andere velden zijn factultatief.

De gebruiker verbindt zich in elk geval tot de juistheid van de verschafte informatie en Almansa Logistic behoudt zich het recht om de gevraagde dienst niet te leveren indien de informatie die bekomen is, niet correct is.

Elke gebruiker kan op eender welk moment gebruik maken van zijn rechten omtrent toegang, correctie, annulatie en verzet, middels een schrijven, zichzelf identificerend middels een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs en middels de boodschap dat zij of hij gebruik wenst te maken van dit recht, naar
Almansa logistic sl, avda adolfo suarez 17 bajo, 02640 Almansa (albacete), telefoon: 0034 963 899752, email: trafico@frioalmansa.com